Voor bedrijven.

Wie zijn wij?
De Leeuw Werving & Selectie is een bureau dat gespecialiseerd is in het werven & selecteren van vast of tijdelijk personeel. Door middel van jarenlange ervaring op het gebied van personeel en arbeid weten wij onze weg te vinden op de arbeidsmarkt. Van secretarieel-, administratief-, commercieel- personeel tot horeca-, technisch- en productiepersoneel, wij verzorgen de juiste selectie. Veel aandacht gaat uit naar het midden en hoger kaderpersoneel, maar dit betekent niet dat wij niet open staan voor de vacatures in het lager kader. Het is voor ons een uitdaging om bij iedere vacature de juiste kandidaat te vinden.

Hoe gaan wij te werk?
Door dat de arbeidsmarkt nog steeds krap is, kan het zoeken naar de juiste persoon een tijdrovende taak zijn. Een taak die de juiste aanpak vereist. De Leeuw Werving & Selectie kan u die taak uit handen nemen. Wij zorgen ervoor dat al uw wensen in kaart worden gebracht en gaan naar aanleiding van die wensen, op een deskundige manier te werk.

Werving & Selectie:
Nadat wij uw opdracht en uw organisatie volledig in kaart hebben gebracht, gaan wij op zoek naar de juiste kandidaat. Wij maken bij deze match gebruik van:

–  onze databank met landelijke dekking
–  een eigen website, waar wij uw vacature op kunnen plaatsen
–  social media
–  indien nodig: plaatsing van een advertentie in vak- en dagbladen en headhunting

De kandidaten die aan u worden voorgesteld middels een CV zijn gescreend op basis van diverse methodes. Allereerst vindt er een intakegesprek plaats waarin wij opleiding, werkervaring en persoonlijke interesse inventariseren. De kandidaat zal gevraagd worden om een motivatie analyse te maken en deze bij ons in te leveren. Ook zal er een referentieonderzoek plaatsvinden. Uiteraard kunnen wij ook op uw specifieke wensen inspelen ten aanzien van de werving & selectie. Wij streven ernaar om minimaal twee kandidaten aan te leveren binnen een tijdsbestek van 14 dagen.

Het adverteren zal voornamelijk plaatsvinden onder de naam “De Leeuw Werving & Selectie”, waarbij uiteraardgekozen kan worden voor het wel of niet vermelden van de opdrachtgever. De kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen. De Leeuw Werving & Selectie zal zorgdragen voor het opstellen, plaatsen en afhandelen van de advertentie.

Voor het succesvol invullen van uw vacature zal een fee berekend worden. Dit bedrag wordt bij het aannemen van de opdracht besproken. Wij werken op no-cure-no-pay-basis! De bemiddelingsfee voor een werving & selectie opdracht wordt een maand na indiensttreding van de kandidaat in rekening gebracht. Gedurende het eerste halfjaar wordt er contact onderhouden met zowel de opdrachtgever als de kandidaat. Wanneer het dienstverband van de aangestelde kandidaat binnen 3 maanden wordt beëindigd, zal een nieuwe zoekopdracht worden uitgevoerd met een kortingspercentage van 50%.

Uitzenden
Bij uitzenden denkt men al snel aan het invullen van tijdelijke vacatures in verband met piekperiodes, ziekte en verlof. Dit kan het geval zijn, maar u kunt ook voor de optie uitzenden kiezen wanneer u op zoek bent naar een vaste medewerker. Deze persoon kunt u dan gedurende minimaal 1040 uur inlenen op uitzendbasis zodat u precies weet of deze kandidaat voldoet aan de verwachtingen en past binnen uw organisatie.

Ook bij het inlenen op uitzendbasis verzorgen wij de werving & selectie van de kandidaat. Nadat uw vacature volledig is geïnventariseerd zal gezocht worden naar een geschikte kandidaat. Deze kandidaten worden aan u voorgesteld door middel van een door ons gemaakt CV met daarin verwerkt opleiding, werkervaring en persoonlijke interesse. Ook treft u in dit CV zaken aan als opzegtermijn, salarisindicatie, referentieonderzoek en een indruk die wij hebben van de kandidaat. Heeft u een selectie gemaakt, dan zullen wij de afspraken verzorgen voor de gesprekken. Voordat de uitzendkracht gaat beginnen zal deze persoon door ons worden uitgenodigd om de voorwaarden te bespreken en de contracten te tekenen. Verder kunnen wij de geldende huisregels met de kandidaat doornemen. De uitzendkrachten zullen zelf de uren bijhouden op het daarvoor bestemde werkbriefje. Dit werkbriefje wordt nadat er door de opdrachtgever voor akkoord is getekend verwerkt en uitbetaald. Daarna zal ook de facturatie plaatsvinden.

Advies
De Leeuw Werving & Selectie kan u ook adviseren bij de diverse vraagstukken die u heeft op het gebied van personeel en organisatie. Hierbij werken wij samen met diverse deskundigen. Uw opdracht zal ook weer uitvoerig besproken worden waarna u van ons een schriftelijk of persoonlijk advies zal ontvangen. Voor het uitbrengen van advies rekenen wij een van tevoren afgesproken uurtarief. De uren die wij in rekening brengen zullen door middel van een urenregistratiesysteem bijgehouden worden.

Onze aftersales!
Met onze opdrachtgevers en kandidaten zal regelmatig contact onderhouden worden. In de eerste week na plaatsing zullen wij informeren naar de ervaringen van de opdrachtgever en de kandidaat. Na een maand zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden met zowel de opdrachtgever als de kandidaat. Zo blijven wij ook na het vervullen van de opdracht op de hoogte. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij tevens in iedere situatie bemiddelen! Na het adviestraject zullen wij contact houden met de opdrachtgever om te kijken of het uitgebrachte advies passend blijkt te zijn in de praktijk.

Indien u dat op prijs stelt, kunnen wij onze dienstverlening ook persoonlijk bij u komen toelichten!

Met hartelijke groet,
De Leeuw Werving & Selectie

Loekie den Hollander en Vivien de Leeuw