Voor bedrijven.

Wie zijn wij?
De Leeuw Werving & Selectie
is een bureau dat gespecialiseerd is in het werven & selecteren van personeel. Door middel van jarenlange ervaring op het gebied van personeel en arbeid weten wij onze weg te vinden op de arbeidsmarkt. Van secretarieel, administratief, commercieel personeel tot arbeidskrachten voor horeca, techniek en productie, wij verzorgen de juiste selectie. Het is voor ons een uitdaging om bij iedere vacature de geschikte kandidaat te vinden!

Hoe gaan wij te werk?
Het vinden van de juiste persoon voor een vacature kan een tijdrovende taak zijn. De Leeuw Werving & Selectie kan dit werk uit handen nemen. Wij zorgen ervoor dat alle wensen in kaart worden gebracht en gaan naar aanleiding van die wensen, op een deskundige manier te werk.

Nadat de vacature volledig is geïnventariseerd, gaan wij op zoek naar de geschikte kandidaat. Wij maken bij deze match gebruik van onze databank en plaatsing van de vacature op onze website, social media en indien gewenst in een dag- of weekblad. Publicatie zal voornamelijk plaatsvinden onder de naam “De Leeuw Werving & Selectie”, waarbij uiteraard gekozen kan worden voor het wel of niet vermelden van de opdrachtgever. De kosten voor een advertentie in een dag- of weekblad zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen. De Leeuw Werving & Selectie zal zorgdragen voor het opstellen, plaatsen en afhandelen van de advertentie.

De kandidaten stellen wij voor met een CV en zijn gescreend op basis van diverse methodes. Allereerst vindt er een intakegesprek plaats waarin wij opleiding, werkervaring en persoonlijke interesses bespreken. In het CV staan verder zaken als opzegtermijn, salarisindicatie, referentieonderzoek (indien mogelijk) en een indruk die wij hebben van de kandidaat. Is de selectie gemaakt, dan zullen wij de afspraken verzorgen voor de gesprekken. Uiteraard kunnen wij inspelen op wensen ten aanzien van de werving & selectie.

Voor het succesvol invullen van de vacature zal een fee berekend worden. Dit bedrag wordt bij het aannemen van de opdracht besproken. Wij werken op no-cure-no-pay-basis! De bemiddelingsfee voor een werving & selectie opdracht wordt een maand na indiensttreding van de kandidaat in rekening gebracht. Gedurende het eerste halfjaar wordt er contact onderhouden met zowel de opdrachtgever als de kandidaat.

Indien gewenst kunnen wij ook uitzenden. Bij uitzenden denkt men al snel aan het invullen van tijdelijke vacatures in verband met piekperiodes, ziekte en verlof. Maar je kunt ook voor uitzenden kiezen wanneer je op zoek bent naar een vaste medewerker. Deze persoon kun je voor een minimale periode van 1040 uur inlenen op uitzendbasis. In deze periode kun je kijken of deze kandidaat voldoet aan de verwachtingen en past binnen de organisatie.

Voordat de uitzendkracht gaat beginnen zal deze persoon door ons worden uitgenodigd om de voorwaarden te bespreken en de contracten te tekenen. Verder kunnen wij de geldende huisregels met de kandidaat doornemen. De uitzendkrachten zullen zelf de uren bijhouden op het daarvoor bestemde werkbriefje. Dit werkbriefje wordt nadat er door de opdrachtgever voor akkoord is getekend verwerkt en uitbetaald. Daarna zal ook de facturatie plaatsvinden.

Onze aftersales!
Na de start van de nieuwe medewerker hebben wij regelmatig contact zowel met de opdrachtgever als de kandidaat. Zo blijven wij ook na het vervullen van de opdracht op de hoogte en kunnen wij indien nodig in iedere situatie bemiddelen.

Uiteraard kunnen wij onze dienstverlening ook persoonlijk komen toelichten!

Met hartelijke groet,
De Leeuw Werving & Selectie

 

Vivien Raats – de Leeuw & Loekie den Hollander