Dinsdag 22 oktober 2019 is er bij ons een inspectie uitgevoerd op basis van de eisen, methoden en beoordelingscriteria volgens de NEN 4400-1 norm. De volgende onderdelen zijn getoetst op conformiteit: eisen aan de onderneming, de administratie, de personeelsadministratie, de loonadministratie, de financiële administratie, algemene eisen in specifieke situaties en sectorspecifieke Cao naleving. Op grond van de uitgevoerde inspectie voldoet De Leeuw Werving & Selectie aan de eisen gesteld in de NEN 400-1 norm. De inschrijving in het register van SNA kan worden voortgezet! Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.